طرح قربانی مرغ

تکریم


در فرم زیر علاوه بر درج شماره موبایل، حتما موضوع کمک خود را در کادر توضیحات بنویسید در غیر این صورت به صلاح دید خیریه مصرف می‌شود.