طرح درمان و خدمات پزشکی

تکریم


در فرم زیر علاوه بر درج شماره موبایل، حتما موضوع کمک خود را در کادر توضیحات بنویسید در غیر این صورت به صلاح دید خیریه مصرف می‌شود.