پرداخت اینترنتی آنلاین کمک‌های نقدی

طرح درمان و خدمات پزشکی

طرح کمک هزینه ازدواج، جهیزیه و سیسمونی

طرح مومنانه - اهدای کریمانه نان

طرح قربانی مرغ

طرح باران - صدقه مستمر

طرح مشارکت در قربانی