درخواست صندوق صدقات

نیکوکار گرامی، در صورت تمایل به دریافت و نصب صندوق صدقات این موسسه، فرم زیر را تکمیل فرموده تا در اسرع وقت به ارسال صندوق برای شما اقدام شود. پیشاپیش از همکاری شما برای کمک به فرزندان تحت پوشش این موسسه سپاس‌گزاریم.